رزومه اصلی

بهاره ابراری

متولد:

۲۶ - ۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

متاهل

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

علوم تربیتی

مدیریت آموزشی ، دانشگاه شیراز ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷