رزومه اصلی

پریسا عرفانی

متولد:

۱ - ۵ - ۱۳۶۲

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

علوم ارتباطات اجتماعی

تحقیق در ارتباطات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۳

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵

علوم ارتباطات اجتماعی

روزنامه نگاری ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۴

شرکت پاکشو

، بازاریابی و فروش

، کارمند تحقیقات بازار

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : تهیه فرم های ارزیابی جهت سنجش نظر مشتریان در خصوص محصولات جدید نمونه گیری و مشخص شدن تعداد جامعه آماری تکمیل فرمهای نظر سنجی استخراج فرم ها

مرداد ۱۳۸۶ تا دی ۱۳۸۷

شرکت خدمات طلایی نیا

، بازاریابی و فروش

، کارمند ارتباط با مشتریان

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : تماس با مشتریان و پیگیری کارها اعم از ارسال قطعه و تعمیر محصولات - برخورد نماینده با مشتریان - میزان رضایت مشتری از خدمات ثبت ورود و خروج محصولات در سیستم

بهمن ۱۳۸۷ تا بهمن ۱۳۹۶

شرکت تهویه نیا

، بازاریابی و فروش

، سرپرست ارتباط با مشتریان

خلاصه فعالیت‌ها : شناسایی و تفکیک مشتریان-تعیین نمونه های مشتریان برای سنجش و تهیه پرسشنامه های رضایتمندی اجرای مراحل سنجش و پایش و رضایتمندی مشتریان مطابق با استاندارد ۱۰۰۰۴ وتهیه گزارش های تحلیلی و ارایه به مدیریت عامل. ثبت و رسیدگی به شکایات مشتریان-ارایه گزارش شکایات رسیده به مدیریت عامل به صورت ماهیانه و فصلی. نظارت بر عملکرد نمایندگان و عدم تخطی انها از مفاد قرار داد درخواست عدم ادامه همکاری با نمایندگان خاطی و یا جریمه نظارت بر عملکرد همکاران در خصوص برخورد با مشتریان و نمایندگان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

80% Complete

مدیریت رضایتمندی مشتریان

80% Complete

Microsoft Word

80% Complete

Microsoft Excel

80% Complete

نرم افزار آماری SPSS

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری

افتخارات

دریافت مدرک استاندارد رسیدگی شکایات مشتریان 5 سال متوالی در مجموعه تهویه نیا دریافت مدرک استاندارد رضایتمندی مشتریان 5 سال متوالی در مجموعه تهویه نیا