رزومه اصلی

Ali Marjanian

متولد:

۱ - ۴ - ۱۳۶۳

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

برق

قدرت ، دانشگاه علوم وتحقیقات تهران ، دکتری