مریم مهربان

متولد:

۲۹ - ۹ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

زیست شناسی

میکروبیولوژی ، دانشگاه آزاد واحد کرج ، کارشناسی ارشد

پروژه‌ها

۱۳۹۵

انواع تستهای تشخیصی در بیماریهای zoonosis

محقق

مقایسه حساسیت و ویژگی در تستهای سرولوژی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارت در روش های آزمایشگاهی: الایزا _ایمونوفلورسنت غیر مستقیم و مستقیم (IF) _ثبوت مکمل کمپلمان (CF)_پاتولوژِی_رز بنگال _PCR_SDS-Page_ساخت محیط های بیوشیمیایی

100% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی