مریم سادات احمدی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

نقاط قوت رفتاری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مختصری از من

مریم سادات احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری گرایش سنجش از دور در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با رتبه 87 در ازمون کارشناسی ارشد و رتبه 6 در آزمون کاردانی به کارشناسی علاقه مند به همکاری با موسسه آموزشی خوارزمی می باشم.