محمدجاور جمال لیوانی

متولد:

۲ - ۲ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

حسابداری

مالی ، دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵

تامین اجتماعی

، مالی و حسابداری