بهنام نهروانیان

متولد:

۲۷ - ۱۱ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۸ تا آذر ۱۳۹۵

شرکت کیمیا پزوهان خاورشیمی

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ASPEN HYSYS

60% Complete

HYSYS

60% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete