رزومه اصلی

فریبا بزک

متولد:

۲۳ - ۱۰ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵

شرکت مواد غذایی بارلی

، مسئول دفتر

، مسیول دفتر

، کارشناس

مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶

کانون فرهنگیان ایران

، مسئول دفتر

، کارمند ادار ی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

100% Complete

Excel

80% Complete

Microsoft Access

80% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete