نجمه طاهری

متولد:

۲۴ - ۶ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

حسابداری

دانشگاه آموزشکده الزهرا

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری