رزومه اصلی

Soheyl Albo

متولد:

۱۱ - ۱۰ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

مشمول

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۴

شرکت اینترنتی مهرجویان

، نرم افزار و فناوری اطلاعات

، پشتیبانی ISP

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

پشتیبانی ISP

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

عربی

100% Complete