رزومه اصلی

فریبرز آقاجان پور

متولد:

۹ - ۸ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

مشمول

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

علوم و صنایع غذایی

تبدیل مواد غذایی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، کارشناسی معدل , ۱۶.۷

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

علوم و مهندسی صنایع غذایی

بیوتکنولوژی مواد غذایی ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۶.۳۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

MS Office

80% Complete

design expert

80% Complete

SPSS

60% Complete

Minitab

60% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

مسئولیت پذیری و پاسخگویی