رزومه اصلی

تکتم واقعه دشتی

متولد:

۱ - ۱ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تاکنون

جامعه شناسی

دانشگاه گیلان ، کارشناسی معدل , ۱۸

خلاصه فعالیت‌ها , رتبه اول و ورود به دوره کارشناسی ارشد به عنوان استعداد درخشان

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

جامعه شناسی

دانشگاه گیلان ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۵

جهاد دانشگاهی

، سایر

، پژوهشگر

، کارشناس

مهر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵

موسسه تبلیغات کادوسیه

، روابط عمومی/ محتوا و رسانه

، کارشناس روابط عمومی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

SPSS

80% Complete

زبان

انگلیسی

80% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تاثیر گذاری / مذاکره

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)