رزومه اصلی

رمضان عباسی

متولد:

۵ - ۶ - ۱۳۶۷

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۸ تا آبان ۱۳۹۰

افق

، سایر

، مسول خرید-تحصیلدار

بهمن ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۲

بازرگانی گله داری

، مسئول دفتر/ امور اداری

، مسول دفتر-مسول سفارش

دی ۱۳۹۲ تاکنون

حساس کالا

، حسابداری و حسابرسی

، حسابداری مشتریان

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

تعمیرات تخصصی تلفن همراه

100% Complete

کامپیوتر

100% Complete

طراحی آموزشی

60% Complete

آفیس

100% Complete

فعالیت های داوطلبانه

همکاری در کارهای خیریه و علمی تحقیقاتی

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی