رزومه اصلی

محیا مداح

متولد:

۲۹ - ۱۰ - ۱۳۷۲

وضیعت تاهل:

متاهل

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

عمران

زلزله ، دانشگاه موسسه آموزش عالی آل طه ، کارشناسی ارشد

خلاصه فعالیت‌ها , عضو کمیته داوران مسابقات مؤسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI)_شاخه ایران_دی1395 عضو کمیته اجرایی مسابقات مؤسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI)_شاخه ایران_دی1395 استاد راهنما تیم پل کاغذی مسابقات مؤسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI)_شاخه ایران_دی1395 دبیر علمی و اجرایی مسابقه پل کاغذی روز مهندس مؤسسه آموزش عالی آل طه_اسفند1395 دبیر اجرایی همایش عمران موسسه آموزش عالی آل طه_اسفند1395 تاکنون

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

عمران

تکنولوژی عمران ، دانشگاه موسسه آموزش عالی آل طه ، کارشناسی

خلاصه فعالیت‌ها , کسب مقام اول مسابقات هنر بتنی مؤسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI)_شاخه ایران_بهمن1394 کسب مقام اول مسابقات کن استراکشن مؤسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI)_شاخه ایران_بهمن1394 کسب مقام اول مسابقات هنر بتنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب_آبان1394 کسب مقام دوم مسابقات هنر بتنی مؤسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI)_شاخه ایران_آذر1393 عضو کمیته اجرایی مسابقات مؤسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI)_شاخه ایران_بهمن1394

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

عمران

کارهای عمومی ساختمان ، دانشگاه موسسه آموز عالی آل طه

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

زبان انگلیسی

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Publisher

100% Complete

Photoshop

80% Complete

Autodesk AutoCAD Civil 3D

100% Complete

ETABS

80% Complete

Movie maker

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تاثیر گذاری / مذاکره

تدبیر / فهم سیاسی

توسعه دیگران (منتورینگ)

حل مسئله و تصمیم گیری

خلاقیت و نوآوری

رهبری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی