رزومه اصلی

سیدفرزاد موسوی

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

نمایش

ادبیات دراماتیک ، دانشگاه هنر و معماری تهران مرکز ، کارشناسی

پیشینه شغلی

تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵

مشهد افرا

، مهندسی عمران/ معماری

، سرپرست اجرایی کارگاه - مدیر امنیت کار (hse)

پروژه‌ها

۱۳۹۳

انشعاب فاضلاب تهران - خط اصلی فاضلاب تهران

سرپرست اجرایی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مدیریت راهبردی و بهره‌وری

80% Complete

فعالیت های داوطلبانه

کارگردانی و نویسندگی تئاتر تدریس در همین زمینه پژوهش در فرهنگ عامه ایران

نقاط قوت رفتاری

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

تدبیر / فهم سیاسی

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی