علی یعقوبی

متولد:

۳۰ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵

برق

الکترونیک ، دانشگاه چمران کرمان معدل , ۱۶.۱۷

۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹

برق

الکترونیک ، دانشگاه بعثت کرمان ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۰

شرکت مبنا نگار آریا

، مهندسی برق

، کارشناس

تیر ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۳

شرکت پارسیان سیستم داد0 پرتو

، مهندسی برق

، کارشناس

تیر ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت کوشا هوشمند کرمان

، مهندسی برق

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

هوشمندسازی ساختمان

80% Complete

PLC S7

60% Complete

GSM

100% Complete

اسکادا و تله متری

80% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete