رزومه اصلی

اسداله ذکریائی

متولد:

۱ - ۱۱ - ۱۳۶۴

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳

کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه دانشگاه جامع علمی و کاربردی پارس معدل , ۱۴