رزومه اصلی

سعید به خبر

متولد:

۱۱ - ۱۲ - ۱۳۷۰

وضعیت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰

عمران

عمران ، دانشگاه دانشگاه فنی مفتح همدان معدل , ۱۵.۵

۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲

عمران

عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان ، کارشناسی معدل , ۱۵

پیشینه شغلی

خرداد ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۸۸

شرکت گاز استان همدان

، مهندسی شیمی

، کارآموز

خرداد ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۰

عمران و توسعه همدان

، مهندسی شیمی

، کارآموز

فروردین ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲

دفتر فنی و مهندسی

، مهندسی عمران/ معماری

، نقشه برداری خط لوله شرکت گاز و املاک

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار نقشه کشی auto cad

80% Complete

نرم افزار طراحی سازه ETABS

80% Complete

نرم افزار طراحی راه Land

60% Complete

کار با دوربین نقشه برداری

80% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete