رزومه اصلی

مسعود امیری

متولد:

۲۴ - ۱۱ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی اراک ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۴۵

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳

مهندسی کامپیوتر

نرم افزار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، کارشناسی معدل , ۱۴.۲۹

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

شبکه و سخت افزار

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

تعهد و انگیزه خدمت

شبکه سازی / شریک شدن

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری