رزومه اصلی

فرزانه خباز

متولد:

۱۴ - ۵ - ۱۳۷۵

وضیعت تاهل:

مجرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶

مهندسی معماری

دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ، کارشناسی معدل , ۱۵۹۰