رزومه اصلی

متولد:

۲۵ - ۲ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

مجرد