آزاده نوروزی

متولد:

۲۵ - ۶ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

پزشکی

روانشناسی عمومی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، کارشناسی

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

پزشکی

روانشناسی عمومی ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات ساوه ، کارشناسی ارشد

پیشینه شغلی

دی ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴

کمیته امداد امام خمینی (ره) – کرج منطقه 3

، سایر

، کارشناس

اردیبهشت ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴

کمیته امداد امام خمینی (ره) – کرج منطقه 1

، سایر

، کارشناس

فروردین ۱۳۹۵ تا آذر ۱۳۹۵

کمیته امداد امام خمینی (ره) – نظرآباد

، سایر

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

سیستم نظام جامع حمایتی ویژه کمیته امداد

100% Complete

فرایند های سازمانی

100% Complete

• Microsoft Office

80% Complete

• MS Project

60% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

استراتژی محوری (تفکر راهبردی)

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه فردی (خود توسعه ای)

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی