رزومه اصلی

الاله ایلخانی

متولد:

۲۱ - ۷ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳

حسابداری

حسابداري ، دانشگاه بویین زهرت ، کارشناسی

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۳ تا آذر ۱۳۹۴

شرکت نوین گران

، مسئول دفتر/ امور اداری

، مسءول دفتر