رزومه اصلی

نرگس پورشعبان

متولد:

۶ - ۸ - ۱۳۶۱

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳

نقاشی

نقاشی عمومی ، دانشگاه هنر معماری ، کارشناسی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

نقاشی

نقاشی ، دانشگاه هنر - تهران ، کارشناسی ارشد

افتخارات

• کسب رتبه اول رشته عکاسی در بیست و نهمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری منطقه 11 آموزش و پرورش • کسب رتبه سوم رشته عکاسی(رنگی) در بیست و نهمین دوره مسابقات فرهنگی و هنری استان تهران • هنرمند برگزیده ایبان آرت در اولین اکسپو نقاشی