سبا شاهوردی

متولد:

۱ - ۱۰ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

کارشناسی زیست شناسی سلولی- مولکولی

میکروبیلوژی ، دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم داروئی ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵

آموزشگاه آموزش زبان

، سایر