امین دهقانی

متولد:

۱۴ - ۵ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

مدیریت

امور بانکی ، دانشگاه موسسه غیر انتفاعی الوند معدل , ۱۸.۳۲

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

حسابداری

مالی ، دانشگاه موسسه غیر انتفاعی الوند ، کارشناسی معدل , ۱۸.۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

ICDL1,2

80% Complete

نرم افزار مالی هلو

60% Complete

نرم افزار مالی همکارن سیستم

60% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مشتری مداری