امید جعفرزاده

متولد:

۲۰ - ۲ - ۱۳۹۷

سوابق تحصیلی

۱۳۹۵ تاکنون

مدیریت تبلیغات

تبلیغات تجاری ، دانشگاه دانشگاه جامع علمی کاربردی_واحد زرماکارون ، کارشناسی معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Marketing and sales (فروش و بازاریابی)

80% Complete

Adobe Photoshop

80% Complete

زبان

انگلیسی

40% Complete

نقاط قوت رفتاری

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری