رزومه اصلی

بیژن چهارلنگ محمودخان

متولد:

۲۴ - ۳ - ۱۳۷۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تاکنون

لجستیک و تامین قطعات

دانشگاه ایران خودرو معدل , ۱۵

۱۳۹۵ تا ۱۳۹۵

ساخت و تولید

دانشگاه هنرستان نظام معافی ، دیپلم معدل , ۱۷

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

Microsoft Word

20% Complete

Microsoft Power Point

20% Complete