رزومه اصلی

مینا طالبی

متولد:

۲۹ - ۲ - ۱۳۷۰

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹

حسابداری

مالی ، دانشگاه علمی کاربردی معدل , ۱۴

۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳

حسابداری

مالی ، دانشگاه غیر انتفائی ناصر خسرو ، کارشناسی معدل , ۱۶

پیشینه شغلی

مرداد ۱۳۹۰ تاکنون

ارتباطات مبین نت

، مالی و حسابداری

، کارشناس مالی

، کارشناس

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

نرم افزار مالی همکارن سیستم

100% Complete

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

مسئولیت پذیری و پاسخگویی