رزومه اصلی

جواد مزدارانی

متولد:

۱ - ۷ - ۱۳۵۹

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

مهندسی برق

الکترونیک ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، کارشناسی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵

مدیریت بازرگانی

بیمه ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۸۶ تا اسفند ۱۳۸۶

رجا شرکت تارک دژ پردیس

، مهندسی برق

، مدیر فنی تهویه و ژنراتور

فروردین ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۹۰

داده پردازی خوارزمی

، سخت افزار و شبکه

، سخت افزار سوییفت

، کارشناس

اسفند ۱۳۹۰ تاکنون

بیمه دی

، سایر

، نماینده

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

بیمه های عمر و مسیولیت و آتش سوزی و .......

100% Complete

مدیریت کسب و کار (MBA)

100% Complete

DBA

100% Complete

کارشناسی خسارت خودرو مالی

100% Complete

کارشناسی خسارت خودرو جانی و سرنشین

100% Complete

بازاریابی حرفه ای

100% Complete

ICDL1,2

100% Complete

نرم افزار صدور بیمه فن آوران

100% Complete

ICDL

100% Complete

MS Office

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

توسعه دیگران (منتورینگ)

توسعه فردی (خود توسعه ای)

خلاقیت و نوآوری

خود مدیریتی

رهبری

شبکه سازی / شریک شدن

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری