رزومه اصلی

پدیده خزاعلی

متولد:

۱۵ - ۱ - ۱۳۶۹

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

روانشناسی

بالینی ، دانشگاه خوارزمی ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۸

خلاصه فعالیت‌ها , مشاور تحصیلی موسسه کنکور هدف روانشناسی کودک در مهد روانشناسی خانواده در کلینیک کارورز بیمارستان روانپزشکی ازادی

پیشینه شغلی

مهر ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۴

بیمارستان روان پزشکی ازادی

، پزشکی درمانی/پرستاری

، روانشناس

خلاصه فعالیت‌ها : مشاور تحصیلی موسسه هدف روانشناس کودک و خانواده

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تاثیر گذاری / مذاکره

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری