محمد علی یزدانی

متولد:

۱۸ - ۴ - ۱۳۶۷

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

وضیعت خدمت:

اتمام خدمت

سوابق تحصیلی

۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵

IT

شبكه هاي گسترده ، دانشگاه علامه طبرسی معدل , ۱۵