سعیده اکبری تیر آبادی

متولد:

۲۵ - ۴ - ۱۳۶۵

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰

حسابداری

حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۸

پیشینه شغلی

فروردین ۱۳۹۱ تاکنون

شرکت سازه صنعت بادبند

، مالی و حسابداری