رزومه اصلی

نجمه برخورداری

متولد:

۲۴ - ۲ - ۱۳۷۱

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۳

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه پیام نور مرکز یزد ، کارشناسی معدل , ۱۵.۵۲

پیشینه شغلی

اردیبهشت ۱۳۹۴ تاکنون

زیرساخت

، سایر

، پشتیبانی سایت

مهارت‌ها

زبان

انگلیسی

60% Complete

نقاط قوت رفتاری

ارتباطات

انعطاف پذیری

تعهد و انگیزه خدمت

حل مسئله و تصمیم گیری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی

مشتری مداری