لاله اله کرم

متولد:

۲۷ - ۶ - ۱۳۶۶

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

زن

سوابق تحصیلی

۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱

شیمی کاربردی

شیمی معدنی-شیمی تئوری ، دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرری ، کارشناسی ارشد معدل , ۱۷.۰۵

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

شیمی محاسباتی

60% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Turbomole 6.5, Gaussian 09, Gaussview, Molden, Avagadro,

100% Complete

زبان

انگلیسی

100% Complete

افتخارات

یکسال (دوره انترنی) در المان همراه با یکسال بورسیه تحصیلی