رزومه اصلی

نازنین ونکی

متولد:

۳ - ۱ - ۱۳۶۴

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

زن

وضیعت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶

مهندسی شیمی

نساجی(علوم الیاف) ، دانشگاه کار قزوین ، کارشناسی معدل , ۱۴