محمد احمدزاده

متولد:

۴ - ۶ - ۱۳۷۳

وضیعت تاهل:

مجرد

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۱ تاکنون

حسابداری

دانشگاه علمی کاربردی معدل , ۱۴