رزومه اصلی

پرویز فاطمی

متولد:

۱۳ - ۱ - ۱۳۵۵

وضعیت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

وضعیت خدمت:

معاف

سوابق تحصیلی

۱۳۷۴ تا ۱۳۷۹

شیمی

کاربردی ، دانشگاه کاشان ، کارشناسی معدل , ۱۴

خلاصه فعالیت‌ها , ترجمه بیش از 1800 صفحه متون تخصصی شیمی

۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵

دانشجوی رشته حقوق

جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد شهریار ، کارشناسی معدل , ۱۷

پیشینه شغلی

بهمن ۱۳۸۰ تا آبان ۱۳۸۳

شرکت ایرانخودرو

، مهندسی شیمی

، مسول شیفت

خلاصه فعالیت‌ها : لیدر پروژه حذف عملیات بتونه کاری از سالنهای رنگ

آبان ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۶

شرکت ایرانخودرو

، مهندسی شیمی

، کاشناس تولید واحد سیلر و پی وی سی

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : لیدر پروژه 6سیگما و کاهش مصرف سیلر در خطوط رنگ1

تیر ۱۳۸۶ تا اردیبهشت ۱۳۹۱

شرکت ایرانخودرو

، مهندسی شیمی

، مسول تولید

اردیبهشت ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳

شرکت ایرانخودرو

، مهندسی شیمی

، کارشناس تولید

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : پایلوتینگ ایرادات مختلف سالن رنگ

آبان ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۴

شرکت فولاد بهمن

، عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری

، مدیر کارخانه

خلاصه فعالیت‌ها : راه اندازی و لانچ خطوط تولید تهیه، تدوین و استقرار چارت سازمانی تهیه و تدوین دستورالعمل های کاری در بخشهای مختلف کارخانه اجرای سیستمهای کیفی در سالنهای تولیدی اجرای سیستمهای پوکایوکه در خطوط تولید

آبان ۱۳۹۴ تاکنون

شرکت ایرانخودرو

، سایر

، کارشناس

، کارشناس

خلاصه فعالیت‌ها : لیدر پروژه کاهش ایرادات انتقالی سالنهای رنگ به تکمیلکاری(پروژه چابکسازی تکمیلکاریها)

پروژه‌ها

۱۳۸۱

حذف عملیات بتونه کاری از سالنهای رنگ

لیدر

۱۳۸۴

کاهش BOM سیلر در خطوط سیلرکاری رنگ1

لیدر

کاهش BOMسیلر به میزان 450 گرم
۱۳۹۲

بهبود ایزولاسیون مناطق ایزوله سالن رنگ1

لیدر

کاهش ایراد ذرات خارجی
۱۳۹۳

راه اندازی خطوط تولیدی کارخانه فولاد بهمن

مدیر کارخانه

۱۳۹۵

کاهش ایرادات انتقالی سالنهای رنگ به سالنهای تکمیلکاری

لیدر

کاهش ایرادات انتقالی

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

برنامه ریزی استراتژیک

60% Complete

اصول مدیریت

100% Complete

مدیریت استراتژی

100% Complete

اصول مدیریت

100% Complete

اصول مدیریت

100% Complete

مدیریت منابع انسانی

100% Complete

مدیریت آموزشی

100% Complete

مدل تعالی سازمان (EFQM)

60% Complete

مدیریت کیفیت ISO 9001

100% Complete

اصول و فنون مدیریت و سرپرستی

100% Complete

Microsoft Word

100% Complete

Microsoft Excel

100% Complete

Microsoft Access

100% Complete

Microsoft Power Point

100% Complete

Minitab

100% Complete

Microsoft Outlook

100% Complete

زبان‌ها

انگلیسی

80% Complete

ترکی

80% Complete

فرانسوی

20% Complete

نقاط قوت رفتاری

حل مسئله و تصمیم گیری

خود مدیریتی

رهبری

مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

کار تیمی (روحیه مشارکتی)

مسئولیت پذیری و پاسخگویی