رزومه اصلی

حمیدرضا خاکی

متولد:

۱۵ - ۱۰ - ۱۳۶۸

وضیعت تاهل:

متاهل

جنسیت:

مرد

سوابق تحصیلی

۱۳۹۴ تاکنون

حسابداری

بازرگانی ، دانشگاه آزاد فریدن ، کارشناسی معدل , ۱۷.۷۲

پیشینه شغلی

اسفند ۱۳۹۳ تاکنون

بهزیستی

، خرید و تدارکات /زنجیره تامین

، کارپرداز

مهارت‌ها

نرم‌افزار و دانش تخصصی

مهارتهای هفتگانه

100% Complete