رادمان خورشیدیان

۳ مقاله

۴.۶

راه خودتان را انتخاب کنید حتی اگر همه کسانی که دوستشان دارید جلو شما بایستند!

پیش ‌از این به فرآیند یافتن خویشکاری پرداختیم اما گام بعدی، آن است که بدانیم چگونه باید تصمیمات ناشی از انتخاب خویشکاریمان را عملی کنیم، ...

  ۲,۰۴۹  |    ۴ دقیقه 

۴.۶

چیزهایی که دانستنشان باعث می‌شود به خویشکاری‌تان حرفه‌ای‌تر بپردازید

اگر می‌خواهید به سراغ کاری بروید که دوستش دارید و آن را به‌صورت حرفه‌ای انجام دهید بهتر است پای صحبت‌های مسعود بُربُر بنشیند، چرا که ...

  ۲,۱۵۴  |    ۴ دقیقه 

۴.۴

زمانش رسیده به خود پاسخ دهید که چه‌کاره‌اید؟

"من چه‌کاره هستم؟" یکی از آن پرسش‌هایی است که از دست آن رهایی نخواهیم داشت، همیشه به این فکر می‌کنیم که چه شغلی برای ما ...

  ۳,۴۱۹  |    ۵ دقیقه