طیف پردازان رهام

استخدام منشی دفتر ( ۱ ماه قبل )

در طیف پردازان رهام

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

مسئول دفتر / امور اداری

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | نیاوران، خیابان مقدسی، خیابان شهید محمود احمدی زمانی، بن بست قادری، پلاک۲

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

بازرگانی مواد معدنی

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

23 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 23 روز کاری می‌باشد