بیش از ۱ ماه قبل

استخدام منشی

ارسال رزومه

پیگیری قطعی

  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت
نوع همکاری
رشته تحصیلی
جنسیت
زن

شرح شغل / وظایف


  • مسلط به امور اداری 

  • روابط عمومی قوی 

  • قابلیت تایپ سریع 

  • مسلط به نرم افزار آفیس 

الزامات / مهارت‌ها

فعالیت شرکت در زمینه سخت افزار و کامپیوتر میباشد.


محدوده جردن

معرفی پویان پردازش تهران

  • شـرکت پویـان پـردازش تهـران بـا رویکـرد ایجـاد محیطـی پویـا و تشـکیل یـک تیـم مهندسـی جهـت انجـام پـروژه هـای زیربنایـی حـوزه IT و گسـترش فنـاوری هـای جدیـد فعالیـت مـی کنـد کـه در ایـن زمینـه پیشـرفت هایـی داشـته و از نشـانه هـای آن پیـاده سـازی پـروژه هـای راه حـلگـرا(solutionoriented)درحـوزه ITمـیباشـد. 

آگهی‌های استخدام مرتبط

استخدام منشی

پترو فولاد بهمن - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام منشی

مدیریت بازرگانی نوین آسیا - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام منشی خانم

اکسیر هیراد - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام منشی

بهروان گستر پویا - تهران

بیش از ۱ ماه قبل

استخدام منشی

حمل واردات ایران - تهران

بیش از ۱ ماه قبل