یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا
فعال در حوزه بازرگانی خارجی

استخدام مدیر بازرگانی خارجی ( ۱ ماه قبل )

در شرکت فعال در حوزه بازرگانی خارجی

business_center

:سطح ارشدیت

سرپرست / مدیر میانی

domain

:گروه شغلی

بازرگانی داخلی و خارجی

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | نیاوران-جمشیدیه

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

واردات مواد اولیه

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

29 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 29 روز کاری می‌باشد