یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا
پست پیشگامان

استخدام مسئول دفتر ( ۱ ماه قبل )

در شرکت پست پیشگامان

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

مسئول دفتر/ امور اداری

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | پارک وی

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

پست پیشگامان فعال در حوزه امور پستی و مالی داست.

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

22 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 22 روز کاری می‌باشد