مدیر روابط عمومی

مدار نو

۱ ماه قبل

  • پاره وقت، پروژه ای
  • توافقی
  • روابط عمومی / خبرنگاری
  • عطاران کوچه 11
  • جزئیات موقعیت شغلی
  • درباره شرکت
  • جنسیت:   زن

وظایف و مسئولیت ها

انجام کلیه وظایف مرتبط

دانش و مهارت

مهارت های رفتاری

  • ارتباطات
  • تاثیر گذاری / مذاکره

معرفی مدار نو

  • رسانه های تصویری دیجیتال تبلیغات