استخدام کارشناس کنترل کیفیت مواد غذایی (کرمان)

جویا بهنود

۲ هفته قبل

 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت

وظایف و مسئولیت ها

- کنترل کیفی کالاهای ورودی و خروجی انبار
- کنترل شرایط بهداشتی انبار
- کنترل رعایت اصول FIFO  در انبار
- ارائه گزارش کالاهای عودتی

- ارائه گزارش اوزان کالاها

معرفی جویا بهنود

 • محل کار: احمدآباد مستوفی - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

سایر آگهی های این شرکت

 • کارشناس کنترل کیفیت مواد غذایی - مشهد

  ۲ هفته قبل تمام وقت

 • کارشناس کنترل کیفیت مواد غذایی - کرج

  ۲ هفته قبل تمام وقت

 • کارشناس مالی

  ۱ ماه قبل تمام وقت

 • کارشناس آزمایشگاه (شیمیست)

  ۱ ماه قبل تمام وقت