جویا بهنود

درباره جویا بهنود

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: کالاهای مصرفی و تندگردش

محل کار: احمدآباد مستوفی - سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید