استخدام مهندس فرایند

خبرگان اندیش آفاق

۱ ماه قبل

 • جزئیات موقعیت شغلی
 • درباره شرکت
 • رشته تحصیلی:   شیمی
 • مقطع تحصیلی:   کارشناسی
 • جنسیت:   فرقی نمی کند
 • بازه سنی:   ۳۰ تا ۴۰ سال
  • اشنا به نرم افزارهای طراحی
  • مسلط به زبان انگلیسی

وظایف و مسئولیت ها

 • دارای سابقه کار در بخش طراحی و مهندسی پروزه های پتروشیمی
 • حداقل 5 سال سابقه کار

معرفی خبرگان اندیش آفاق

 • شرکت طراحی ومهندسی واراییه دهنده خدمات مدیریت طرح در پروزه های پتروشیمی