خبرگان اندیش آفاق

درباره خبرگان اندیش آفاق

  • تعداد نفرات: ۱۰ تا ۵۰ نفر
  • صنعت: نفت، گاز و پتروشیمی

شرکت طراحی ومهندسی واراییه دهنده خدمات مدیریت طرح در پروزه های پتروشیمی

آگهی‌های استخدام خبرگان اندیش آفاق

مهندس فرایند

بیش از ۱ ماه قبل

تهران

بخش کارفرما

آگهی استخدام خود را ثبت کنید و منتظر بهترین‌ها باشید

با رزومه ساز کاربوم نتیجه بهتری بگیرید