یا عضویت آسـان بـا
یا ورود آسـان بـا
آرمان سنجش

استخدام مسئول دفتر ( ۱ ماه قبل )

در شرکت آرمان سنجش

business_center

:سطح ارشدیت

کارشناس

domain

:گروه شغلی

مسئول دفتر/ امور اداری

access_time

:نوع همکاری

تمام وقت

حقوق مورد نظر :

توافقی

pin_drop
تهران | فاطمی

شروع کنید (ارسال رزومه)

درباره شرکت

ارائه دهنده خدمات کارشناسی رسمی در سراسر کشور

مشاهده فرصت های شغلی این شرکت

22 روز کاری

زمان پاسخ‌گویی به وضعیت کارجوها توسط این شرکت بصورت میانگین 22 روز کاری می‌باشد